Cung cấp công nghệ xử lý nước thải
Browsing Tag

đơn xin cấp phép xả thải

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Ngày nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang diễn ra hết sức nghiêm trọng, không chỉ riêng môi trường đất bị ô nhiễm do rác thải, môi trường không khí bị ô nhiễm do khí thải, mà còn ảnh hưởng tới môi trường nước. Để bảo vệ môi trường nước cũng…

Hồ sơ xin cấp phép xả thải vào môi trường

1. Giấy phép xả thải vào môi trường Giấy phép xả thải vào môi trường là một trong những giấy phép không thể thiếu của mọi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và sản xuất. Giấy phép xả thải là 1 hình thức chuyển giao việc xử lý từ chủ…

Giấy phép xả thải vào nguồn tiếp nhận

Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải vào nguồn tiếp nhận. Hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải là quá trình lập báo cáo phân tích và đánh giá ảnh hưởng của xả nước thải đến môi trường nước tiếp nhận để từ đó đề xuất các giải pháp thích…
Hotline