Cung cấp công nghệ xử lý nước thải

Hà Nội xây nhà máy xử lý nước thải

0
Ngày 9/11, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã họp bàn về xây dựng Nhà máy Xử lý nước thải tập trung Cầu Ngà, tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức.
Đây là mô hình thí điểm về cơ chế phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong khuôn khổ bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ-Đáy, thuộc Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ-Đáy đến năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2008.

Ông Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đây là buổi họp khởi động cho Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Xử lý nước thải tập trung Cầu Ngà nhằm nỗ lực xử lý ô nhiễm môi trường đô thị.
Do đó phải xác định rõ trách nhiệm phối hợp đầu tư đồng bộ các hạng mục công việc, đồng thời thống nhất việc quản lý giữa Trung ương và địa phương để Dự án được hoàn thành đạt hiệu quả đề ra.
Nhà máy Xử lý nước thải tập trung đầu nguồn kênh Cầu Ngà với mục tiêu nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn loại B–QCVN 24:2009/BTNMT, công suất 13.500m3/ngày, đêm và đầu tư mới các hạng mục phụ trợ, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động để xử lý nước thải tập trung của các xã Dương Liễu, Cát Quế, Minh Khai thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Xử lý nước thải tập trung Cầu Ngà đã hoàn thành việc điều tra thu thập thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội 3 xã Dương Liễu, Cát Quế, Minh Khai; điều tra khảo sát hiện trạng, hệ thống thu gom và các vị trí xả thải của các làng nghề; quan trắc, phân tích chất lượng nước thải; đo vẽ bản đồ địa chính, địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực thực hiện dự án; khảo sát việc cấp điện, cấp nước dự án; tính toán các thông số công nghệ.
Bạn cũng có thể thích
Hotline