Cung cấp công nghệ xử lý nước thải

Công nghệ xử lý nước thải rửa lọc

0

Công nghệ xử lý nước thải này xử lý hiệu quả nước thải rửa lọc, vận hành đơn giản, tốn ít diện tích, tiết kiện đến 50% chi phí đầu tư so với công nghệ xử lý nước thải rửa lọc thông thường.

Nước xả rửa lọc từ các bể lắng, lọc được rãnh nước riêng dẫn về bể thu gom tập trung. Cụm bơm chìm tại bể tập trung có công suất Q lựa chọn sao cho bơm hết lượng nước này trong khoảng thời gian 1 chu kỳ rửa lọc.

Nước thải từ bể thu gom được cấp trộn polyme và bơm vào cột phản ứng trung tâm đặt ở tâm bể lắng đứng. Bể này gọi là bể tách bùn do toàn bộ bùn có polyme kết dính được lắng hoàn toàn xuống đáy bể có chóp với độ dốc từ 45º đến 60º.

Nước ra khỏi cột phản ứng trung tâm sẽ đi ngược từ dưới lên trên và được thu vào máng thu bố trí xung quang thành bể lắng. Nước sau lắng có độ đục thấp, thường nhỏ hơn 10 NTU do đó có thể xả thải ra môi trường hoặc được thu hồi, dẫn về bể lắng hoặc dẫn thẳng vào bể lọc cát để xử lý thành nước sạch.

Bùn lắng dưới đáy bể tách bùn là bùn đặc khoảng 0,1% được định kỳ xả vào sân phơi bùn hoặc bơm vào máy ép bùn.

Công nghệ xử lý nước thải rửa lọc truyền thống này đã được ứng dụng phổ biến tại tại hầu hết các nhà máy cấp nước được xây dựng theo các dự án ODA, JBIC, ADB… Chi phí đầu tư xây dựng cho công trình xử lý nước thải rửa lọc rất lớn. Bể tách bùn thường xây dựng bằng bê tông cốt thép với chiều cao lớn (5m đến 6m) so với cốt mặt đất tự nhiên, để nước từ máng thu có thể tự chảy trở lại bể lắng, lọc khi thu hồi.

Công nghệ xử lý nước thải rửa lọc Nam An đã được triển khai ứng dụng tại nhiều công trình xử lý nước tại Hà Nội và Bắc Ninh. Một số nhà máy nước có diện tích hạn hẹp đã sử dụng hiệu quả công nghệ này khi tận dụng phần không gian trên bể thu gom để xây sân phơi bùn. Hình ảnh sau:

Công nghệ này xử lý hiệu quả nước thải rửa lọc, vận hành đơn giản, tốn ít diện tích, tiết kiện đến 50% chi phí đầu tư so với công nghệ xử lý nước thải rửa lọc thông thường. Ứng dụng công nghệ này có thể thu hồi hoàn toàn nước thải rửa lọc để tái xử lý thành nước sạch.

Bạn cũng có thể thích
Hotline