Cung cấp công nghệ xử lý nước thải
Browsing Tag

quy trình xử lý nước thải

Quy trình xử lý nước thải lý thuyết cơ bản cần biết?

Việc xử lý nước thải là cần thiết bởi dưới tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị hoá và sự gia tăng dân số, tài nguyên nước trong các vùng lãnh thổ ngày càng chịu áp lực càng nhiều. Hệ quả là môi trường nước ở nhiều đô thị, khu công nghiệp…

Xử lý nước thải sinh hoạt

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT Vấn đề nước thải hiện đang là vấn đề nhức nhối toàn xã hội. Việc thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt là yêu cầu không thể thiếu được của vấn đề vệ sinh môi trường, nước thải ra ở dạng ô nhiễm hữu cơ, vô cơ cần…