Cung cấp công nghệ xử lý nước thải

Văn hóa doanh nghiệp Gea Việt

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Văn hóa doanh nghiệp GEA VIỆT được gói gọn trong 3 chữ TÍN – TÂM – NHÂN TÍN •Gea Việt đặt chữ TÍN lên vị trí hàng đầu, xứng đáng là nơi khách hàng – đối tác, người lao động gửi trọn niềm tin. • Gea Việt luôn luôn nỗ…

Cơ cấu tổ chức công ty Gea Việt

Cơ cấu tổ chức công ty Gea Việt Giám đốc, các Phó Giám đốc có nhiệm vụ hoạch định chiến lược kinh doanh và lãnh đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, xác định mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty, quản lý…

Tổng công ty Gea Việt

Thông tin công ty Cổ phần GEA VIỆT NAM Công ty Cổ phần GEA Việt thoạt động trong lĩnh vực Khảo sát thiết kế xử lý nước thải và Tư vấn môi trường. Với đội ngũ Kỹ sư, Kiến trúc sư, Thạc sỹ các chuyên ngành Địa chất công trình, Địa chất…
Hotline