Cung cấp công nghệ xử lý nước thải
Browsing Tag

báo cáo đánh giá tác động môi trường

Gea Việt hỗ trợ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Điều kiện hiểu và cần để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Khi doanh nghiệp của bạn đang trong giai đoạn xin giấy phép xây dựng, chắc sẽ không thể bỏ qua được xin  các giấy phép môi trường, một trong số đó là lập báo cáo đánh giá…
Hotline