Cung cấp công nghệ xử lý nước thải
Browsing Tag

cơ cấu tổ chức gea việt

Cơ cấu tổ chức công ty Gea Việt

Cơ cấu tổ chức công ty Gea Việt Giám đốc, các Phó Giám đốc có nhiệm vụ hoạch định chiến lược kinh doanh và lãnh đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, xác định mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty, quản lý…
Hotline